09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,920,000
 • Bán 7,050,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23420.00
 • AUD16299.24
 • CAD18375.53
 • CHF24766.85
 • CNY3549.59
 • DKK3341.51
 • EUR25085.35
 • GBP28748.33
 • HKD3014.54
 • INR305.80
 • JPY176.38
 • KRW18.99
 • KWD78751.07
 • MYR5344.09
 • NOK2416.33
 • RUB523.37
 • SAR6435.43
 • SEK2323.71
 • SGD17016.63
 • THB671.39
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền