09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,705,000
 • Bán 5,837,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22855.00
 • AUD17389.93
 • CAD18764.05
 • CHF25151.46
 • CNY3633.26
 • DKK3631.88
 • EUR27273.18
 • GBP31944.70
 • HKD2973.06
 • INR315.42
 • JPY204.35
 • KRW20.41
 • KWD78322.29
 • MYR5536.95
 • NOK2797.97
 • RUB357.48
 • SAR6289.17
 • SEK2706.06
 • SGD17217.97
 • THB695.33
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền